Specijalni sud Kosova: Oslobađanje Hisnija Gucatija i razmatranje izmene kazne Nasimu Haradinaju

Po dobijanju izveštaja od sekretara Specijalizovanih veća Kosova Fidelme Donlon, o vladanju Nasima Haradinaja tokom boravka u pritvoru, predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, donela je 12. oktobra 2023. odluku da razmotri pitanje izmene kazne izrečene Haradinaju i mogućnost njegovog puštanja na slobodu pod izvesnim uslovima. Ona se predhodno  konsultovala sa sudijama panela koji […]