O NAMA

Radio Mitrovica Sever

Radio KM je licencirana radio stanica od strane Nezavisne komisije za medije (NKM) na Kosovu. Radio je deo NVO “Radio Mitrovica Sever”, i program emituje na frekvenciji 104.6 FM. NKM je radiju dodelila licencu za rad sa novom frekvencijom u martu 2015.godine.

Radio emituje program 24 časa, od toga informativni od 7 do 22 časa.Radio, uz koji su kada je bio jedini na ovim prostorima, odrastale mnoge generacije ostao je značajan faktor u ostvarivanju funkcije informisanja građana u kosovsko-mitrovačkom okrugu i šire. Radio je nagrađivan više puta na domaćim i međunarodnim festivalima nagradama, kako za novinarski, tako i muzički rad. Program je namenjen ciljnoj grupi starosti od 25 do 55 godina, ali je muzički koncipiran da zadovolji sve starosne grupe.

Radio Kosovska Mitrovica počeo je emitovanje programa 23. novembra 1982. godine, kao regionalna radio stanica.

Program je namenjen ciljnoj grupi starosti od 25 do 55 godina, ali je muzički koncipiran da zadovolji sve starosne grupe. Radio je otvoren za saradnju sa svim zajednicama i medijima na Kosovu, a i šire. Radio posluje u sastavu JP “Mreža Most” Beograd, sa kojim ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Program je namenjen ciljnoj grupi starosti od 25 do 55 godina, ali je muzički koncipiran da zadovolji sve starosne grupe. Radio je otvoren za saradnju sa svim zajednicama i medijima na Kosovu, a i šire. Radio posluje u sastavu JP “Mreža Most” Beograd, sa kojim ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

NAŠ TIM

Maja Fićović
Direktor majaficovic@gmail.com
Aleksandra Milošević
Urednik programa aleksandraradiokm@gmail.com
Vanja Aleksić
Organizator programa
Vladan Ristić
Tehničko vođstvo risticvladan78@gmail.com