Privremeni organ opštine Kos. Mitrovica: Zapošljavanje po socijalnoj karti od sledeće nedelje

Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica saopštio je da je doneo odluku da će se zapošljavanje vršiti isključivo na osnovu socijalne karte pojedinaca, kao i da je formirana grupa ljudi koja će raditi na socijalnoj karti, što znači da će princip „zapošljavanja po socijalnoj karti“, početi već sledeće nedelje. “Svrha formiranja socijalnih karata je doprinos pravednijem […]