Analiza istraživanja o informisanosti , inicijativama i učešću mladih u procesima odlučivanja u Opštni Zvečan

Ovde datom analizom i predstavljanjem podataka dobijenih pomoću anketnog upitnika, omogućen je kritički osvrt na rad lokalne samouprave u domenima otvorenosti za mlade, odgovornosti u radu, kao i omogućavanja mladima da uzmu aktivno učešće u donošenju odluka, odnosno radu zvečanske lokalne samouprave. Istraživanje koje smo sproveli među 200 mladih sa teritorije Opštine Zvečan, dostupno je u word formatu.

Analiza istrazivanja Deluj lokalno, da se tvoj glas čuje

Ova procena izrađena je u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) na Kosovu. Sadržaj ove procene, kao i rezultati prikazani u njoj, isključiva su odgovornost NVO “Radio Mitrovica Sever” i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Comments