Promovisana “Biber 2” zbirka u Kosovskoj Mitrovica sa pričama na temu pomirenja

Promocija nove Biber zbirke na temu pomirenja održana je u  Kosovskoj Mitrovici.

Na konkurs , koji je raspisan u januaru 2017. godine  stiglo je  385 priča na srpskom, albanskom, makedonskom, bosanskom, hrvatskom i crnogorskom  jeziku.

U prilogu poslušajte šta za Radio Kosovska Mitrovica kažu Andrea Popov Miletić, Verime Zimberi Beluli i Jasna Radulović, autorke priče. Razgovarali smo i sa Katarinom Milićević , koja je deo Biber tima i Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd, koji su organizatori događaja i same zbirke.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."