Jestivo ulje proizvedeno u Srbiji povučeno sa tržišta na Kosovu, zbog sumnje u težinu i količinu proizvoda

Kosovska Tržišna inspekcija, je zbog sumnje u težinu i količinu proizvoda, povukla iz prodaje jestivo ulje proizvedeno u Srbiji i uzorke poslala u laboratoriju na relevantnu analizu, nakon čega je utvrđeno da isti ne ispunjavaju kriterijume. „Izveštajem o verifikaciji Agencije za metrologiju Kosova, odnosno laboratorije za prethodno upakovane proizvode, utvrđeno je da jestivo ulje, proizvedeno […]