UNS saopštio Međunarodnoj i Evropskoj federaciji novinara: Zbog diskriminacije ne učestvujemo na Godišnjoj skupštini EFJ-a u Prištini

Udruženje novinara Srbije (UNS) poslalo je pismo predsednicama Evropske (EFJ) i Međunarodne federacije novinara (IFJ), Izvršnom odboru ovih organizacija, kao i organizacijama članicama EFJ-a, u kome je navelo da, zbog isključivanja iz pripreme i organizovanja Godišnje skupštine u Prištini, UNS i UNS na Kosovu ne prihvataju učešće na ovom skupu. UNS je na taj način […]