Misija MMF-a pozdravila postignuća Centralne banke Kosova

Tim MMF-a je u saopštenju nakon posete objavio kako je zaključio da je Centralna banka Kosova (CBK) nastavila da napreduje sa ambicioznom agendom institucionalnih reformi u skladu sa petogodišnjim strateškim planom, uz kontinuirane napore na jačanju upravljanja, upravljanja rizikom, finansijskom nadzoru i otklanjanju nedostataka u borbi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, smatrajući ih dobrodošlim […]