• Početna>
  • Vesti>

Ministar Gašić u Pirotu: Održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, poznati naredni koraci

Foto: MUP Srbije

Republički štab za vanredne situacije kojim je predsedavao komandant štaba i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, na današnjoj prvoj redovnoj sednici u novom sazivu, razmatrao je i doneo zaključke u vezi sa akcidentom u kojem je došlo do prevrtanja cisterni sa amonijakom na železničkoj pruzi Pirot – Niš, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

V.D. pomoćnika ministra načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić istakao je da su merenja koja su sprovedena jutros pokazala nula ppm u više mesta u Pirotu i Beloj Palanci, kao i da izvorište vode Medijana ka Nišu nije kontaminirano amonijakom.

Naglasio je da su netačne glasine da je jedan vagon upao u Nišavu i dodao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije i dalje na terenu.

Precizirao je da su iz šina iskliznula četiri vagona i da je curenje amonijaka utvrđeno iz jednog vagona, kao i da je na terenu intervenisalo 57 vatrogasaca sa 22 specijalna vozila i bespilotna letelica, kao i 25 pripadnika Policijske uprave u Pirotu.

„Na lice mesta odmah su reagovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnici Uprave saobraćajne policije odmah su zatvorili deo auto-puta, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica intervenisali su na evakuaciji ljudi u kontaminiranom području“, kazao je Čaušić i dodao da su pripadnici policije u Pirotu preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Napomenuo je da je iz kontaminiranog područja u bolničke centre u Nišu i Pirotu prebačeno 56 lica.

Čaušić je ukazao da je odmah po izbijanju akcidenta održana sednica Štaba za vanredne situacije u Policijskoj upravi Pirot, da je proglašena vanredna situacija, kao i da su gradske službe reagovale odmah i preduzele mere iz svoje nadležnosti.

Republički štab za vanredne situacije doneo je zaključak kojim se nalaže Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ da, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje u Nišu i Pirotu izvrši kontrolu kvaliteta vazduha na području Niša, Pirota i Bele Palanke, kontrolu pitke vode u ovim gradovima, kontrolu kvaliteta vode u vodotocima koji se nalaze u blizini i nizvodno od mesta akcidenta, kao i stalno praćenje stanja i preduzimanja neophodnih mera na terenu zahvaćenom akcidentom sa aspekta ugroženosti zdravlja ljudi.

Takođe, naloženo je Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture da izvrši proveru stanja infrastrukture u železničkom saobraćaju sa aspekta bezbednosti učesnika transporta opasnih roba i preduzme neophodne mere za sprečavanje daljeg širenja zagađenja.

Gradskim štabovima Niša i Pirota i Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Bela Palanka naloženo je da, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije na svojoj teritoriji rukovode i koordiniraju aktivnostima na terenu, angažuju sve potrebne subjekte i snage sistema, obaveštavaju građane preko sredstava za javno informisanje o postupanju o kvalitetu vode i vazduha, kao i ostalim informacijama od značaja za zaštitu i spasavanje.

Comments

Pročitaj još