• Početna>
  • Vesti>

Misija EU za praćenje izbora predstavila preliminarne nalaze o napretku u sprovođenju preporuka za održavanje izbora

Foto: Evropska unija

Misija EU-a za praćenje izbora (EFM), koja je raspoređena na Kosovu od 14. novembra 2022. godine, predstavila je danas svoje preliminarne nalaze o napretku u sprovođenju do sada postignutih preporuka za održavanje izbora.

„Pozdravljamo napredak u oblasti finansiranja kampanje, a ohrabreni smo što je Centralna izborna komisija završila pregled svojih propisa. EU dalje poziva zakonodavce da se pozabave preporukama Misije za praćenje izbora uz širok konsenzus i političku volju“, izjavio je šef misije EU za praćenje izbora, Lukas Mandl.

„Ohrabrujem ad hok komisiju za izbornu reformu Skupštine Kosova da nastavi transparentno i inkluzivno angažovanje sa svim zainteresovanim stranama kako bi izgradila veći nivo poverenja javnosti u izborni proces“, dodao je on.

EU na Kosovu kontinuirano prati sprovođenje preporuka Misije EU za praćenje izbora.

„Počeo je rad na unapređenju izbornog procesa i želimo da to dovede do završetka izborne reforme, što je važan deo procesa evropskih integracija Kosova“, izjavio je ambasador EU-a na Kosovu, Tomaš Sunijog.

Misija EU-a za praćenje izbora 2021 je ponudila 23 preporuke, uključujući šest prioritetnih. Fokusirajući se, između ostalog, na registraciju birača van Kosova, finansiranje partija i kampanja, medije i onlajn kampanju, kao i pojašnjenje odredaba o rešavanju izbornih sporova.

„Mnoge preporuke za 2021 su slične onima koje su ponudile prethodne misije EU-a, a mi ćemo nastaviti da doprinosimo demokratskim izbornim procesima na Kosovu pomažući da se poboljša izborni okvir“, istakao je Mandl.

Misija EU za praćenje izbora, na čelu sa Lukasom Mandlom, članom Evropskog parlamenta i bivšim glavnim posmatračem Misije EU-a za praćenje izbora za opštinske izbore 2021. godine, raspoređen je na Kosovo 14. novembra. Glavni ciljevi ove misije su procena stepena do kojeg su sprovedene preporuke EU za unapređenje izbornog okvira, kao i da se razgovara o načinima za postizanje daljeg napretka u izbornoj reformi. Misija će na Kosovu boraviti do 8. decembra.

Održan je sastanak sa predstavnicima skupštinske ad hok komisije za izbornu reformu, Centralne izborne komisije, Izborne komisije za žalbe i predstavke, Nezavisne komisije za medije, političkim partijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnom zajednicom. Sveobuhvatan završni izveštaj Misije EU za praćenje izbora biće objavljen u narednim nedeljama.

Comments

Pročitaj još