Oebs i EU o nacrtu zakona o Nezavisnoj komisiji za medije: Potrebno više rada na njegovom usklađivanju

Misija OEBS-a na Kosovu i specijalni predstavnik EU pozdravili su mišljenje eksperata Saveta Evrope o nacrtu zakona o Nezavisnoj komisiji za medije (NKM) i istakli da se na njemu mora više raditi kako bi se osigurala nezavisnost. “Podržavamo svrhu nacrta zakona da se kosovsko zakonodavstvo uskladi sa relevantnim odredbama EU, uključujući Direktivu o audio-vizuelnim uslugama“, […]