• Početna>
  • Vesti>

Tekst usvojene mape puta za primenu sporazuma o energetici i šta misle građani

Foto: Radio Mitrovica sever

Delegacije Beograda i Prištine u Briselu usvojile mapu puta za primenu sporazuma o energetici usvojenog 2013. godine.

„Beograd i Priština uz posredovanje EU, upravo su usvojili sporazum o primeni mape puta za energetiku u Briselu“, potvrdio je Miroslav Lajčak na Tviteru.

Lajčak je objavio kompletan tekst usvojenog dokumenta u kome je precizirana procedura kojom će ovaj sporazum biti primenjen na terenu, tj. procedura izdavanja licence preduzeću Elektrosever , koji će biti ovlašćen da distribuira električnu energiju na severu Kosova i da izdaje račune građanima za utrošenu električnu energiju.  

Mapa puta za implementaciju energetskih sporazuma

U cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru, uzimajući u obzir Aranžmane u vezi sa energetikom od 8. septembra 2013. (Sporazum o energetici 2013.), i Zaključke fasilitatora EU o implementaciji Energetskog sporazuma iz 2013.

Sporazumom od 25. avgusta 2015. godine („Sporazum o energetici iz 2015.“), strane su se saglasile sa sledećom mapom puta:

1. RUE će izdati licencu za snabdevanje Elektroseveru, RUE će obezbediti poštovanje uslova utvrđenih licencom za snabdevanje, u skladu sa Kosovskim pravnim i regulatornim okvirom

2. U roku od sedam dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever će dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU

3. U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever potpisaće neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o pravilima tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o bilansnoj odgovornosti sa KOSTT-om, Ugovor o povezivanju sa KEDS-om i komercijalni sporazum sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje, naplata računa, održavanje i fizičko priključivanje novih potrošača) u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, iz stava 1 čl. 5 Sporazuma iz 2013.

4. U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih sporazuma sa KOSTT-om, Elektrosever će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

5. U skladu sa čl. 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod olakšicama EU, ako je potrebno) će imati pristup podstanici Valač/Valak, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

6. U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon konsultacija sa Elektroseverom, podneti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu detaljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

7. U roku od 21 dan nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

8. U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može odlučiti da suspenduje i/ili povuče dozvolu za snabdevanje izdatu Elektroseveru, uz prethodnu konsultaciju između strana, uz pomoć EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje ako to zatraži najmanje jedna od strana.

9. Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze Strana da u potpunosti implementiraju energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.Š

Građani  Kosovske Mitrovice  najviše su strahovali da će nadležni potraživati izmirenje dugovanja za prethodne godine kada se računi za utrošenu električnu energiju nisu izmirivali i to uglavnom nije vuklo nikakve posledice.

Sada kada znaju da se to neće dogoditi, zabrinuti su jer  mnogi nisu platežno sposobni da podnesu tu dažbinu. Oni koji smatraju da je dobro da se konačno normalizuje situacija na tom polju, ipak smatraju da je neophodno garantovati jednak pristup svim potrošačima, i naravno prethodno proveriti tehničku osposobljenost  domaćinstava za pravilno merenje utrošene struje.

Šta kažu građani?

Građani  Kosovske Mitrovice  najviše su strahovali da će nadležni potraživati izmirenje dugovanja za prethodne godine kada se računi za utrošenu električnu energiju nisu izmirivali i to uglavnom nije vuklo nikakve posledice.

Sada kada znaju da se to neće dogoditi, zabrinuti su jer  mnogi nisu platežno sposobni da podnesu tu dažbinu. Oni koji smatraju da je dobro da se konačno normalizuje situacija na tom polju, ipak smatraju da je neophodno garantovati jednak pristup svim potrošačima, i naravno prethodno proveriti tehničku osposobljenost  domaćinstava za pravilno merenje utrošene struje.

Stariji Mitrovčanin zabrinut je da sa svojim trenutnim primanjima nije u mogućnosti da podnese ovu vrstu nameta.

” Ja primam 11.000 dinara od Trepče… I žena isto…To nam je sve u životu. Od čega ja da platim? Kako? Pola lekovi, pola bilo čega… Hrana, hleba… Od čega da platim struju? To mi nije jasno…”

Komentar mlađe sugrađanke na usvajanje Mape puta, je da – nema komentara.

“Komentarišem da ga ne komentarišem. Mislim da i dalje ne treba da se plaća struja. Ili to ili da se podignu plate, pa da se to sve reguliše”.

Druga anketirana sugrađanka je stava da je ovako nešto bilo očekivano, da je to najnormalnija stvar ali da je veoma važno sve odraditi čisto i po protokolu.

“Postizanje sporazuma je bilo očekivano. Mislim da smo svi kao građani Mitrovice svesni toga da treba da plaćamo struju koju utrošimo, ali naravno, kvalitet struje koju dobijamo ukoliko je plaćamo, mora biti znatno bolji i naravno, bez nekih većih isključenja koja bi uticala na život građana ovde. Pre svega, pre implementacije bilo kakvog sporazuma, trebalo bi da postoje tehnički uslovi , što znači postavljanje brojila i svega ostalog, proveravanje situacije na terenu. I ono što ostaje, naravno je da svi ravnopravno treba da plaćamo struju a ne da bude nekih selektivnih isključenja ili selektivnog pristupa pri plaćanju”.

Comments

Pročitaj još