• Početna>
  • Vesti>

Kosovska Mitrovica: Na evidenciji Nacionalne službe preko 2.600 nezaposlenih

Foto Radio Mitrovica sever

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno se nalaze 2.623 nezaposlena lica sa područja opštine Kosovska Mitrovica, rekla je za Radio Kontakt Plus, direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje za KiM, Verica Ćeranić.

Od tog broja 40 odsto čine mladi do 30 godina, a što se tiče stepena stručne spreme, najveći je broj onih sa srednjoškolskim obrazovanjem. 

„Srednji stepen obrazovanja čini 53 odsto, 14 odsto je sa visokom stručnom spremom, dok ostalo čine niskokvalifikovani“, precizira Ćeranić.

Dodaje da 83% čine lica bez radnog iskustva i koja se po prvi put prijavljuju, a 17% su nezaposleni koji se takođe prvi put prijavljuju, ali su imali neko radno iskustvo.

„Od ukupnog broja nezaposlenih sa područja opštine Kosovska Mitrovica, 1.441 su žene, odnosno 55 odsto. Na našoj evidenciji imamo 371 lice romske nacionalnosti, odnosno 14 odsto, dok 18 lica pripadaju kategoriji osoba sa invaliditetom“, dodaje Ćeranić.

Iako je u ovoj godini u određenim mesecima primećen pad broja nezaposlenih, trenutno stanje pokazuje blagi porast u odnosu na prethodnu godinu.

„To je iz razloga što se svake godine po završetku školovanja prijavljuju nova lica. Sa druge strane, ovaj porast u tekućem mesecu je zato što je Nacionalna služba za zapošljavanje po Uredbi Vlade Republike Srbije raspisala javni poziv za program ’Moja prva plata’, tako da je veliki broj lica nakon dobijene informacije počeo da se prijavljuje“, objašnjava Ćeranić.

Kada je u pitanju program „Moja prva plata“, Ćeranić ukazuje da je u toku četvrta faza.

„Završene su faze prijavljivanja lica i poslodavaca. Treća faza je završena 30. novembra i podrazumevala je povezivanje između poslodavaca i lica. Sada se rade konkretni spiskovi sa onim licima koja ispunjavaju uslove, tako da će se u periodu od 1. do 15. decembra krenuti sa potpisivanjem trojnog ugovora – između nezaposlenog lica, filijale i poslodavca.“

Podseća da je pored „Moje prve plate“, Nacionalna služba u prethodnom periodu sprovela još niz programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

„Tako da je i kroz program ’Započeti sopstveni posao’ i kroz program novih radnih mesta u privatnom sektoru, kao i kroz program stručne prakse uključen veliki broj lica, ne samo na području opštine Kosovska Mitrovica, nego na prostoru čitavog KiM“, naglašava Ćeranić.

Ističe da u toku naredne godine očekuje nove programe, kada će Nacionalna služba za zapošljavanje, a po usvajanju rada za 2022. godinu, krenuti sa raspisivanjem javnih poziva i u samu realizaciju.

„Nadam se da ćemo uz podršku svih lokalnih samouprava biti u mogućnosti da ponovo realizujemo lokalne akcione planove za zapošljavanje za 2022. godinu, kako bismo na taj način uspeli da smanjimo broj nezaposlenih lica“, podvlači Ćeranić.

Kada je u pitanju deficitaran kadar, kaže da nedostaju diplomirani farmaceuti, kao i profesori francuskog jezika, dok je veliki broj onih koji su završili Tehničku školu i Tehnički fakultet, a koji traže zaposlenje.

U kosovskomitrovičkom okrugu koji pokriva Kosovsku Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Vučitrn i Srbicu, na evidenciji Nacionalne službe za zapošlljavanje nalazi se ukupno 8.600 lica.

Izvor: Radio Kontakt Plus

Foto: Radio Mitrovica sever

Comments

Pročitaj još