• Početna>
  • Vesti>

Vujičić: Nasilje nad ženama najčešći oblik kršenja ljudskih prava; žene – osobe sa invaliditetom najugroženije

Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Danijela Vujičić, poslanica u Narodnoj skupštini Srbije sa Kosova i Metohije i član skupštinskog Odbora za rad i socijalna pitanja, podsetila je da je nasilje nad ženama i devojčicama, najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Poseban naglasak, Vujičić stavlja na žene – osobe sa invaliditetom, koje su najranjivija kategorija, zbog toga što se neretko dešava da ih invaliditet sputava da o nasilju obaveste nekog i potraže pomoć.

“Tema nasilja nad ženama veoma je važna i u maju ove godine  su usvojena dva vrlo bitna zakona: Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije. Postoje i drugi zakoni i propisi, ali suština je u njihovoj primeni. Važno je da čitavo društvo bude uključeno kako bi se žene osnažile da o nasilju i govore. Važno je napomenuti da žene – osobe sa invaliditetom koje imaju otežanu komunikaciju, teško mogu prijaviti nasilje. Nedostatak toga je u nedostatku tumača, asertivnih tehnologija, poteškoća u artikulaciji misli, ograničeni vokabular.” ističe Vujičić.

Naglašava da su žene u grupnom smeštaju i u institucijama često naučene da se povinuju, da budu pasivne, tihe, povučene i da veruju više drugima nego sebi.

“Tim problemima će društvo morati da se pozabavi, da radimo na tome da se svest kod ljudi poveća, da budemo društveno odgovorni. Smatram važnim da su institucije te koje će u buducnosti morati da upodobe svoje usluge potrebama žena sa invaliditetom- žrtvama nasilja, kako bi one na mnogo lakši i efikasniji način, u zavisnosti od stepena invalidnosti, mogle da iskoriste svoja Zakonom određena prava”.

Vujičić iznosi podatke koji pokazuju da je jedna od tri žene u svetu prebijena, prisiljena na seksualni odnos ili je doživela neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Posebno ističe važnost multiinstitucionalnog delovanja, gde bi se u rešavanje ovog složenog problema, pored državnih organa, uključile i organizacije civilnog društva.

“Važno je unaprediti aktivnosti na lokalu, obzirom da su jedinice lokalne samouprave ključni faktori neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti jer nasilje više nije privatna stvar . Vlada Republike Srbije je u junu prosle godine usvojila Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije koja prepoznaje žene kao i dalje osetljivu društvenu grupu i među zadacima Strategije i Akcionog plana za sprovođenje ovog strateškog dokumenta su i stvaranje bezbednog okruženja za pripadnike osetljivih društvenih grupa i unapređenje stepena tolerancije prema njima; iskorenjivanje odnosno suzbijanje govora mržnje i akata fizičkog i psihičkog nasilja i privođenje pravdi učinilaca takvih akata i radnji; utvrđivanje smernica za borbu protiv diskrimincije u jedinicama lokalne samouprave, i javno zagovaranje neophodnosti sprečavanja diskriminacije i promovisanje kulture tolerancije” navodi se u saopštenju.

Vujičić dodaje da je važno ovom problemu pristupiti sistemski, što je Srbija kao država prepoznala.

“Republika Srbija je pristupila  postavljanju sistemskih osnova tretiranje nasilja nad ženama. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ( Istanbulska konvencija) predstavlja sveobuhvatni međunarodni dokument koji detaljno reguliše prevenciju, zaštitu, procesuiranje ali i participaciju žrtava i uvodi obavezne programe za počinioce nasilja” navodi Vujičić.

Podsetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Ovaj datum je odabran kao sećanje na brutalno ubistvo sestara Mirabal, političkih aktivistkinja, koje se dogodilo 1960. godine u Dominikanskoj Republici. Ovim datumom u Republici Srbiji počinje i akcija „16 dana aktivizma” koja traje do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.
Ovu kampanju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta.

Izvor: Radio Mitrovica sever

Foto: Privatna arhiva

Comments

Pročitaj još