Poslanici u Prištini danas o Nacrtu rezolucije o dijalogu

Kosovska skupština nastavlja plenarnu sednicu na kojoj će se raspravljati o nedovršenim tačkama sa prethodnih sednica koje su održane 7., 13. i 14. avgusta i 17., 25. i 28. septembra i 8. oktobra 2020.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i glasanje o Nacrtu rezolucije iz izveštaja premijera Avdulaha Hotija u vezi sa dijalogom Kosova i Srbije.

Takođe se najavljuje da od 11:00 počinje nova sednica sa 13 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu nastavljene plenarne sednice Skupštine biće sledeće tačke:

Glasanje o Nacrtu zakona o vrednostima rata „OVK“;

Glasanje o Nacrtu rezolucije iz izveštaja premijera Avdulaha Hotija u vezi sa dijalogom Kosova i Srbije.

Glasanje o Nacrtu rezolucije za interpelaciju protiv ministra unutrašnjih poslova, Agima Veljiua, na zahtev poslanice Fatmire Kolčaku, koji je potpisalo još 9 poslanika iz parlamentarne grupe Pokreta Samoopredeljenje, u vezi sa ulaskom i patroliranjem srpskih pripadnika žandarmerije na teritoriji Kosova, odnosno u selu Karačevo u Opštini Kamenica;

Glasanje o Nacrtu zakona za privremene mere za ublažavanje efekata pandemije covid-19;

Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 8. i 12. oktobra 2020:

Glasanje o Nacrtu zakona br. 07/L-018 o izmeni i dopuni zakona br. 05/L132 za vozila;

Glasanje o godišnjem izveštaju Nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2019. godinu;

Glasanje o godišnjem izveštaju Kosovskog organa za zaštitu konkurencije za 2019. godinu;

Glasanje o godišnjem izveštaju Kosovskog fonda penzijske štednje za 2019. godinu;

Glasanje o godišnjem izveštaju Regulatornog organa za železnicu za 2019. godinu;

Glasanje o Nacrtu rezolucije za interpelaciju protiv kosovskog premijera Avdulaha Hotija, na zahtev poslanice Bese Ismailji-Ahmeti, uz podršku 8 poslanika PDK, u pogledu odgovornostima u vezi sa razvojem procesa dijaloga u Briselu u vezi sa radom tehničkih grupa.

Na novoj sednici koja počinje u 11 časova na dnevnom redu će biti sledeće tačke:

Izjave van dnevnog reda;

Poslanička pitanja;

Razmatranje Nacrta zakona br. 07/L-025 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosovo i Međunarodne asocijacije za razvoj u vezi sa finansiranjem programa – promocija i unapređenje mogućnosti za bezbednost vode;

Razmatranje Nacrta zakona br. 07/L-030 o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Saveta Evrope i Kosova – instrument finansiranja javnog sektora za vanredne situacije usled pandemije covid-19;

Razmatranje Nacrta zakona br. 07/L-035 o ratifikaciji Vitalnog sporazuma o hitnom zajmu za likvidnost između Republike Kosovo i Evropske banke za obnovu i razvoj;

Razmatranje Nacrta zakona br. 07/L-036 o ratifikaciji Finansijskog ugovora između Republike Kosovo i Evropske investicione banke za projekat fabrike otpadnih voda u Gnjilanu;

Prvo čitanje Nacrta zakona br. 07/L-013 o predstavkama;

Prvo čitanje Nacrta zakona br. 07/L-037 o izmeni i dopuni zakona br. 02/L-31 o verskim slobodama na Kosovu;

Prvo čitanje Nacrta zakona br. 07/L-026 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-058 i Zakonom br. 04/L-122 kao i Zakona br. 003/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256;

Prvo čitanje Nacrta građanskog zakonika Republike Kosovo br. 07/L-019;

Pregled izveštaja Centralne banke Republike Kosovo za 2019. godinu;

Imenovanje šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć, i

Izbor tri (3) člana Nezavisne komisije za medije.

Izvor Koha/Kossev

Comments