Građani Srbije još uvek ne mogu da uđu u Nemačku

Savet Evropske unije usvojio je preporuku da se od danas ukinu restrikcije na putovanje u EU za građane 15 zemlja, među kojima je i Srbija, ali je primena preporuke isključivo u nadležnosti država članica. Iz tog razloga, građani Srbije još uvek ne mogu da uđu u Nemačku, ali ni u Francusku.

Iako je preporuka usvojena na nivou Evropske unije, države članice nisu u obavezi da automatski otvore svoje granice za svaku od 15 država sa spiska.

Da bi preporuka Evropske unije bila i primenjena, potrebno je da bude usvojena i sprovedena na nacionalnom nivou.

Ambasada Nemačke u Beogradu saopštila je da do donošenja konačne odluke nemačke vlade ograničenja putovanja za građane Srbije još uvek važe.

Navedeno je da trenutno postoje ograničenja za sva putovanja koja nisu neophodna iz Srbije i trećih zemalja u Saveznu Republiku Nemačku, a da se radi na utvrđivanju novih pravila.

Srpski državljani koji poseduju “D-vizu” i prvi put žele da uđu u Nemačku, to još uvek ne mogu da učine.

Comments