Vlada Kosova donela hitan fiskalni paket mera

Na zahtev vršioca dužnosti kosovskog premijera Aljbina Kurtija kosovska vlada donela je odluku o hitnom fiskalnom paketu mera koji predviđa, između ostalog, dvostruku isplatu socijalnih davanja za sve korisnike za april i maj u iznosu do 7,5 miliona evra, uključujući i isplatu obavljenu ovog meseca.

Ovim paketom predviđen je dodatak, u iznosu od 30 evra mesečno, svim korisnicima socijalnih i penzijskih primanja na Kosovu koji imaju primanja manja od sto evra i to za april, maj i jun i za ovu namenu je izdvojeno 13 miliona evra.

Vlada Kosova će finansijski pomoći trgovcima koji se nalaze u finansijskim problemima zbog vanredne situacije u javnom zdravstvu pa će tako pokriti troškove mesečnih zarada za zaposlene u iznosu od sto sedamdeset (170) evra, za april i maj i za ovu namenu je izdvojeno 41 milion evra.

Kosovska vlada je obezbedila subvencije za zakup, do pedeset odsto vrednosti zakupa, za mala i srednja preduzeća za april i maj i za tu namenu je izdvojeno 12 miliona evra a pokriće i penzijske doprinose za plate za april i maj u vrednosti do osam miliona evra.

Fiskalnim paketom mera omogućeno je podizanje beskamatnog kredita za javna preduzeća koja imaju finansijskih teškoća zbog vanredne situacije u javnom zdravstvu, u cilju obezbeđenja njihove privremene likvidnosti, sa povratkom do kraja ove godine i za tu namenu je izdvojeno 20 miliona evra.

Vlada Kosova je ovom odlukom omogućila pružanje dodatne finansijske podrške kosovskim opštinama koje su pogođene sa pandemijom u iznosu do deset miliona evra, a obezbeđen je i dodatak na aprilsku i majsku zaradu u iznosu od 300 evra za terenske radnike koji su direktno izloženi riziku zaraze na radnom mestu.

Ova odluka ne odnosi se na sve zaposlene u institucijama već na medicinsko osoblje (lekari i medicinske sestre), policajce Kosovske policije, službenike popravne službe, vatrogasce, vojnike KBS, karantinske radnike – Prištinski studentski centar, službenike inspektorata za rad, službenike Poreske uprave Kosova, carinike, inspektore tržišne inspekcije, inspektore nadležnih opštinskih inspekcija, službenike Inspektorata medicine rada, a za ovu namenu je izdvojeno 15 miliona evra.

Fiskalni paket mera predviđa i dodatak od 100 evra zaposlenima u prodavnicama sa prehrambenim proizvodima, pekarama i apotekama za apri i maj, a za to je izdvojeno do tri miliona evra.

Građani koji ostanu bez posla zbog vanredne situacije u zdravstvu dobiće mesečnu pomoć u iznosu od 130 evra za april, maj i jun za šta je Vlada Kosova opredelila 4 miliona evra.

Vlada Kosova je opredelila i dva miliona evra za podršku inicijativama i projektima koji imaju za cilj poboljšanje života nevećinskih zajednica na Kosovu koji su najteže pogođeni vanrednom situacijom u javnom zdravstvu.

Zbog obezbeđivanje finansijske likvidnosti za mikro preduzeća i samozaposlene preko određenih programa Kosovskog fonda za kreditnu garanciju Kosova u iznosu do deset hiljada evra obezbeđeno je za period od 24 meseca i za ovu svrhu je izdvojeno 15 miliona evra.

Vlada je obezbedila i po pet miliona evra za povećanje budžeta za nepovratna sredstva (grantve) i subvencije Ministarstvu poljoprivrede i Ministarsvu kulture, a 10 miliona evra je opredeljeno za podršku izvoznicima sa Kosova nakon okončanja vanredne situacije u javnom zdravstvu.  

Paket mera predviđa i isplatu mesečne pomoći za april, maj i jun u iznosu od 130 evra građanima koji su socijalni slučajevi a koji nisu korisnici kosovskog budžeta i za ovu namenu je izdvojeno 3 miliona evra.

Izvor: Kosovo Online

Comments