Todosijević i predstavnici NSZ o sprovođenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020.

Predsednik Privremenog organa Opštine Zvečan, Ivan Todosijević i njegovi saradnici danas su u prostorijama Opštine ugostili direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, pokrajinske službe Kosova i Metohije, Vericu Ćeranić i direktora filijale Kosovska Mitrovica Miloša Milosavljevića.

Tema sastanka bila je sprovođenje lokalnog akcionog plana zapošaljavanja za 2020. godinu. Na osnovu plana biće formiran savet za izradu akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji opštine Zvečan. Todosijevic u saradnji sa NSZ nastavlja da radi na smanjenju stope nezaposlenosti.

Mere aktivne politike zapošljavanja Opštine Zvečan i saveta za zapošljavanje Opštine Zvečan, kroz izuzetnu saradnju sa NSZ i ostalim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti zapošljavanja, biće sprovedene lokalnim akcionim planom za zapošljavanja Opštine Zvečan za 2020. godinu. Mere predviđene ovim planom su program stručne prakse i javni radovi u cilju angažovanja sto vise lica koja se nalaze na evidenciji NSZ. Na teritoriji opštine Zvečan trenutno se nalazi 1120 nezaposlenih lica. Opština Zvečan ce kao i svake godine za sprovođenje aktivne politike za zapošljavanje izdvojiti određena sredstva za realizaciju lokalnog akcionog plana.

Prema rečima predstavnika NSZ rok za dostavu plana je 18.februar, nakon čega se prosleđuje nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na dalje resavanje. Po donošenju odluke od strane resornog Ministarstva biće potpisan sporazum sa lokalnom samoupravom i krenuće se u realizaciju lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments