Diskusija o osnaživanju žena: Kao društvo koje teži progresu, ne možemo da budemo zadovoljni položajem žena

NVO „Žensko pravo“ organizovala je danas u Kosovskoj Mitrovici panel diskusiju na temu „ Osnaživanje žena i proces izgradnje mira:  Traženje zajedničkog interesa“.

Učesnici diskusije raspravljali su o ključnim problemima ženske populacije na Kosovu a kao kritične tačke locirane su  političko angažovanje žena, rodno zasnovano nasilje  i ekonomsko osnaživanje žena, a fokus je bio na finansijskoj podršci ženskog nevladinog sektora kako bi ono, što je praksa u svetu, moglo kontinuirano da se bavi podrškom ženama u svakoj prilici sa posebnim akcentom na zbrinjavanje žrtava nasilja.

„Ovaj projekat ima za cilj da okupi sve relevantne žene ali i muškarce , i to i iz severne i iz južne Mitrovice jer su to problemi svih nas. Na lokalnom i regionalnom nivou ove probleme i ova pitanja bi trebalo adekvatno adresirati da bi ona počela da se rešavaju“ rekla je projekt menadžer Tijana Lavali.

Direktorica NVO „Žensko pravo“ Ružica Simić poručila je da je država odgovorna za ispunjavanje osnovnih ljudskih i samim tim ženskih prava.

„Imamo najmoderniji Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ispunjenjem rodne ravnopravnosti se smatra ukoliko imamo najmanje 50% zastupljenosti jednog ili drugog pola u svim državnim organima, upravnim telima, a mi imamo ispod 30% učešća žena na mestima na kojima se odlučuje. To nisu rezultati kojima mi kao društvo koje teži prosperitetu možemo da budemo zadovoljni“ rekla je Simić i poručila da na lokalnom nivou za početak može da se promeni situacija.

Ona je napomenula i problem Sigurne kuće i duge višegodišnje procedure koja ni danas za rezultat nema funkcionalnu ustanovu koja bi zaista pružila podršku ženama.

Simić se dotakla i teme rodnog budžetiranja ali i krupnijih zahteva – da žene budu u organima sile na višim pozicijama, u saobraćaju, građevini, finansijama i političkim organizacijama svake vrste.

„Važno je da smo imali izbore i da imamo manje od 30% žena u lokalnim samoupravama, nemamo nijednu gradonačelnicu i time ne možemo da budemo zadovoljni“ rekla je Simić i podsetila na žensku solidarnost koja podrazumeva da one udruženo, koristeći se svojim integritetom, legitimitetom i znanjem, promene poredak stvari.

O ekonomskom osnaživanju žena govorila  Reze Dulji, izvršna direktorica Regionalne razvojne agencije Sever, o kršenju rodnih prava  Milijana Šćekić Vučinić – pravni savetnik (ombudsman)  dok je o problemu rodno zasnovanog nasilja pričao Burhan Mađuni – pravnik zastupnik žrtava porodičnog nasilja.

Gost panela bila je i ekspert za ekonomski razvoj Alison Kosnet koja je poručila da će ona lično uvek dati poodršku svakom naporu koji bi odveo u progres žene u društvu i podelila svoje iskustvo sa učesnicima diskusije.

 Diskusiji su prisustvovali i predtsvanici kosovske policije, lokalne samouprave, privatnog sektora i međunarodnih organizacija.

Organizator je najavio da će u buuduće biti organizovne slične diskusije sa suženim fokusom na svaki problem pojedinačno, kako bi se detaljnije razmatrali predlozi i eventualne akcije u pogledu njihovog rešavanja.

Ovaj događaj organizovan je u okviru oprojekta „ Žene za mir i pomirenje u Mitrovici“ koji sprovodi NVO „Žensko pravo“  a podržava Ambasada SAD-a na Kosovu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments