Stanje ljudskih prava na Kosovu-pravo na obrazovanje

Rad u oblasti ljudskih prava i prava zajednica obuhvata pregled i analizu zakona i politika, praćenje rada izvršnih, sudskih i zakonodavnih institucija i institucija za sprovođenje zakona u pogledu poštovanja ljudskih prava i davanje saveta.Pored toga,  razlicite  organizacije predstavljaju programe obuke za javne institucije i organizacije građanskog društva, i učestvuje u aktivnostima na terenu i zalaganju za ljudska prava. 

Misija je naročito usmerena na prava zajednica, uključujući prava na jezik, pristup obrazovanju, podršku povratnicima, učešće zajednica u procesima donošenja odluka, imovinska prava i prava na stanovanje ugroženih grupa, uključujući raseljena lica, pristup pravdi, zaštitu verskog i kulturnog nasleđa, kao i pitanja bezbednosti zajednica i sprečavanje zločina iz mržnje.

Evropski Centar za prava manjina na Kosovu je jedna od njih, a najviše se bavi obrazovanjem i koordinira zahtevima za verifikaciju diploma prištinskog Univerziteta.

“Interesovanje ljudi za sticanje sertifikata i svih vrsta stručnih licenci u potrazi za poslom je bilo ogromno.a s obzirom da se zalažemo za ostvarivanje prava na rad, na stručno usavršavanje i pravo na zapošljavanje, mi od 2016.godine posredujemo u procesu verifikacije diploma Prištinskog Univerziteta.U tom procesu važnu ulogu igra lokalna samouprava koja prikuplja zahteve i Vlada Kosova koja je usvojila uredbu (sada je u procesu dorade i proširenja pa ide na ponovno usvajanje) o verifikaciji diploma kao prava manjina a nije u sklopu Briselskog sporazuma. Mi smo posrednici u tome i vršili smo istraživanja na uzorku od 1000 ispitanika gde smo u velikom procentu dobili podršku za inicijativu”, rekao je gostujući u emisiji Radio Kosovske Mitrovice, Aleksandar Arsić, projekt koordinator Evropskog centra za prava manjina.

Poslušajte razgovor sa Aleksandrom Arsićem u celosti.

Comments