Završna konferencija projekta “Deluj lokalno, da se tvoj glas čuje”

Završna konferencija u okviru projekta „Deluj lokalno, da se tvoj glas čuje“ koju sprovodi NVO „Radio Mitrovica Sever“ u saradnji sa Opštinom Zvečan, održana je danas.

Rezultate su predstavili koordinatorka Maja Fićović i novinarka Ivana Vanovac, a prikazan je i video spot na temu „Zagovaranje“, gde je prikazan primer kako mladi mogu da aktivno učestvuju, obrate se opštini i zatraže prijem, te uspešno lobiraju da reše probleme, u ovom slučaju problem zatvaranja Omladinskog kluba.

Maja Fićović je istakla da su u prethodnom periodu imali sjajnu saradnju sa Opštinom Zvečan, te sproveli brojne aktivnosti, istraživanje na temu učešća mladih u procesima odlučivanja, okrugle stolove, debate, emisije,a sve u cilju animiranja mladih da budu aktivni.

Ivana Vanovac je istakla najznačajnije rezultate  dobijene istraživanjem, a koja je dostupna i na našem sajtu. U istraživanju je podsetimo učestvovalo 200 mladih od 18 do 35 godina sa teritorije Opštine Zvečan.

„Ključna reč jeste poverenje, kao najvažniji momenat u razvoju saradnje građana sa lokalnom samoupravom. Mladi su spremni na saradnju, imaju pokretački duh i žele da se angažuju za zajednički interes“ istakla je Vanovac i dodala da mladi žele formrianje organiazcija koje bi samo njih okupljale u okviru jedne samouprave.

Kao treću tačku navela je apel mladih da kada dođu sa nekom inicijativom, da se predstavnici lokalne saouprave ne ogluše o njihov zahtev.

Izdvojila je takođe civilni sektor, odnosno nevladine organizacije za koje kažu da su se pokazali kao najbolji partneri lokalnih samouprava u svakom smislu. „Ispostavilo se da je građanima lakše da se obrate nevladinoj organizaciji, koja posle te njihove zahteve dostavlja lokalnoj samoupravi“ rekla je Vanovac, navodeći da je Opština Zvečan dobar primer saradnje sa civilnim sektorom. Navele je i da je 85 odsto mladih reklo da se informiše putem medija, te istakli značaj elektronske platforme , što je jasna poruka koliko su mediji važni, kaže Vanovac, navodeći i da je sistem E opštine, gde putem elektrosnke platforme postavljaju pitanja i najbrže dobjjau odgovor, takođe veoma značajan.

Konferenciji su prisustvovali predsednica SO Zvečan Biljana Jaredić, Nebojša Jevtić , koordinator Službe za zajednice,  povratak i intergacije u kabinetu gradonačelnika, Sanja Lazarević, savetnica za učešće građana u Opštini Zvečan ispred UN Habitat,Milan Radomirović iz Odeljenja za kulturu, omladinu i sport predstavnici NVO „Nova društvena inicijativa“ i „Ecologica“, Luka Jovanović, predstavnik Studentskog parlamenta, predstavnici mladih, mediji.

Predsednica SO Biljana Jaredić rekla je da je potrebno izraditi Akcioni plan za mlade za šta su potrebna sredstva, te postaviti prioritete. „Što se tiče zakonskih okvira lokalna samouprava će to morati da poštuje ne samo vezano za mlade, već na svim nivoima uključivanja  građana u proces donošenja odluka i mi smo jedina opština koja ima formirane lokalne savete“ istakla je Jaredić.

Istakla je da komunikaciju treba unaprediti i sa starijom populacijom, budući da sa mladima to mnogo lakše funcioniše zahvaljujući društvenim mrežama i napretku internet tehnologija.

Sanja Lazarević, savetnica za učešće građana ispred UN Habitat, rekla je da Opština Zvečan uz podršku UN Habitat izrađuje plan učešža građana i u sklopu tog plana posebnu pažnju posvećuju mladima i osobama sa invaliditetom, te ostalim marginalizovanim grupama. “Nacrt plana će najverovatnije biti predstavljen krajem spetembra meseca i mislim da će tamo postojati konkretni mehanizmi za učešće svih građana, kako straijih tako i mlađih, gde ćemo kreirati posebne akcije kako mlade motivisati da rade, učestvuju i budu aktivni” rekla je Lazarević istakvaši da postoji niz akcija koje Opština Zvečan sprovodi.

Istakla je da komunikaciju treba unaprediti i sa starijom populacijom, budući da sa mladima to mnogo lakše funcioniše zahvaljujući društvenim mrežama i napretku internet tehnologija.

Projekat je realizovan u saradnji sa Opštinom Zvečan, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments