Pravni rečnik za Osnovni sud u Mitrovici

Tokom ceremonije održane u Mitrovici, pravni rečnik pripremljen na albanskom, srpskom, engleskom i nemačkom jeziku, kao i pravne napomene Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku prevedene na srpskom jeziku predate su sudijama i sudskim stručnim saradnicima Osnovnog suda Mitrovica.

Kako se navodi, ovo ima za cilj da smanji jezičke barijere i objedini pravnu terminologiju koja se koristi u procesu izrade zakona, podzakonskih akata, sudskih odluka, odluka javne uprave i prevoda.

Izvor: RTK

Comments