Intervju Lorenco Dadario: Situacija dobra, može doći do tenzije, samo zbog retorike

Komandant Misije KFOR na Kosovu, italijanski general Lorenco Dadario u intervjuu za program Radio Kosovske Mitrovice, govorio je o svim aktuelnim temama vezanim za bezbednost.

Ističe da je njegova procena da je Kosovo trenutno mirno mesto, ali da ga međutim zabrinjavaju neke izjave i retorika koje, kaže,  ne pomažu.

„Razumem da do takvih stvari dolazi zbog politike i internog dijaloga, ali to obično krene u situaciju gde se javlja tenzija, što nije dobro. Tako da iako je klima dobra, može da dođe do tenzije, koja se javlja pravo zbog retorike. I kada dođem ovde (Severnu Mitrovicu prim.aut)  i ako je situacija mirna, ipak osećam na neki način da je ovo područje na neki način talac problema, koje nije rešeno.

Tako da s obzirom da sam ovde treći put od 1999.godine , osećam da su ljudi svuda spremni za promenu i nastave dalje, i ja bih lično bio veoma zadovoljan da vidim napredak. I toliko je promena i bilo poslednjih 20 godina, i mogu da pretpostavim na osnovu toga da će još biti.

Radio KM: Kada ste poslednji put bili na Kosovu pre nego što ste došli u misiju decembra i preuzeli mesto glavnokomandujućeg  KFORa?

Dadario: Bio sam komandant bataljona 2004. godine, od februara do avgusta meseca. Šta se promenilo za 15 godina? Puno toga , ljudi se bave svojim životima, ima puno promena što se tiče infatstrukture. Takođe ima puno čvrstine u okviru struktura, u policiji, među civilima.

Radio KM: Pošto ste ovde bili od februara do avgusta 2004. znači da ste se zatekli na Kosovu 17. Marta. KFOR je tada imao više od 30 hiljada vojnika, danas ima oko 4 hiljade…

Dadario: Trenutno KFOR broji 3 600 vojnika…dozvolite mi da dodam da je situacija sada mnogo bolja, možda 10 puta manje vojnika ali situacija je toliko puta bolja.

Radio KM: KFOR je i tada govorio do poslednjeg dana, do tog 17. marta da nema razloga za brigu , i da su Srbi bezbedni, ali znate šta se dogodilo, koliko hiljada Srba je napustilo svoje domove,  gorele su srpske svetinje, i da je bilo žrtava..

Mislite li da narod danas sa zebnjom prihvata to kada KFOR kaže da garantuje sigurnost, imajući u vidu šta se dogodilo pre 15 godina pred očima KFORa. Postavljam Vam ovo pitanje jer ste bili tada u misiji?

Dadario: Da , znam da je tako, ali mnogo toga se promenilo od tog trenutka, došlo je do velikih promena. Sada imamo policiju koja je uspostavljena. Imamo političare koji vode unutrašnji dijalog, i treba da se vodi taj dijalog, takođe, u okviru međunarodne zajednice. Ljudi sada doživljavaju stabilnost i nastavljaju sa svojim životima. Većinu mesta koja je nekad KFOR čuvao,  javnost im sada ima pristup.

Juče ja sam kao turista bio u poseti manastiru Gračanica, i kada sam izašao iz manastira video sam pun autobus turista Kineza koji su izašli iz manastira i nakon toga otišli u restoran. Međutim, mi u KFORu smo uvek obazrivi, i mi znamo šta je naš zadatak, a to je da osiguramo bezbednost svim ljudima na Kosovu.

U to vreme su vojnici KFORa imali tačno određene zadatke, a sada se kreću među ljudima. I kada sam to već pomenuo , da kažem, kada vidite vojnike KFORa možete da stanete i popričate sa njima. Oni su ovde samo zbog vas, nemaju ništa drugo da rade. Mi radimo patrole i sprovodimo obuke i vežbe. I to sam rekao zato što pretpostavljam da želite me pitate nešto o vežbama. Mi vežbamo zato što smo mi višenacionalna snaga i želimo da održimo spremnost. Vežbamo i na severu, kao i na jugu Kosova, isto tako i na istoku i zapadu. Ponekad te vežbe služe kako bi testirali svoju spremnost i kako bi iskoristili različite vrste prevoza.

A ponekad testiramo kako možemo da obavimo neki specifičan zadatak.

I želim da kažem vašim slušaocima da ne postoji ništa što može da ukaže na to da je situacija bolja ili gora. To radimo samo da bi održali spremnsot, i ljudi bi trebalo da budu zadovoljni i srećni jer mi to radimo.

Radio KM: Koliko će trajati vežba i šta možemo mi da očekujemo na severu, više vozila, helikoptere…?

Dadario: Da, definitivno, imamo vozila, helikoptere, i hoćemo da ih koristimo, ukoliko dođe situacija da je potrebno. Pokušavamo da što manje utičemo na svakodnevni život i saobraćaj, tako da to činimo u oblastima gde ima manje saobraćaja, ali ponekad moramo da se krećemo vozilima i drugim putevima, ali budite sigurni da to radimo zato što vežbamo svoju spremnost,i to radimo svuda, ne samo na severu.

Radio KM: Govorili ste na početku o retorici koja podiže tenzije. S tim  vezi kako komentarišete upozorenja britanske i nemačke ambasade u kojima upozoravaju  svoje građane da budu oprezni kada dolaze na sever Kosova ?

Dadario: Uzdržavam se da komentarišem ovo, ali hajde da budemo iskreni, ima puno izmišljanja povodom ovoga. Na primer, čitao sam napise koji kažu da Velika Britanija upozorava svoje građane zbog toga što su neki Albanci viđeni negde, a sve to se zapravo nije dogodilo.

I pored toga što ne želim da komentarišem, želim da kažem da i sami možete videti kakva je situacija, situacija je obična, i to su izjave neke koje dovode do nepotrebnih tenzija, gde ljudi očekuju nešto što se neće dogoditi.

Radio KM: Važno je što ste rekli da je situacija ovde uobičajena, ali Vaš portparol Vinćenco Graso je za neke medije rekao da mediji raspiruju tenzije?

Dadario: Vinćenco  Graso je rekao da pojedini mediji to rade, ne svi, puno medija radi svoj posao, a to je da informiše javnost.

Ono što nas zabrinjava jeste to što neke stvari počinju da se dodaju jedna na drugu, u izveštavanjima, i zbog toga je Graso to rekao.

Radio KM: Šetnja albanskih vojnika uznemirila je građane Severne Mitrovice, i došlo je do reakcija. Da li je bilo neophodno da oni budu u Severnoj Mitrovici ,ako se ima u vidu da su građani to shvatili kao provokaciju?

Dadario: Želim da kažem da mi je žao što su građani Mitrovice bili isprovocirani, ali moramo da se suočimo sa tim da je Albanija članica NATO već 10 godina , zato bih želeo da kažem građanima Mitrovice da to ne shvataju kao provokaciju. Albanija je članica KFORa i to već godinama. Ti oficiri nisu bili iz sastava KFORa već su bili iz Ministarstva odbrane, koji su  posetili  NATO-KFOR. Kad kažem da je Albanija članica NATO, to znači jednu stvar,  da kada se jedna zemlje pridruži u NATOu oni to čine i rade da bi imali širu perspektivu i to je njihov cilj u okviru NATOa da rade zajedno. U NATOu se preko ambasadora razgovara o zajedničkim pitanjima.  Naglašavam da to što je Albanija članica NATO, je to da je ona članica jednog bezbednosnog sistema. Želim da kažem svim građanima Mitrovice da ne treba da budu zabrinuti, jer su oni samo radili svoj posao, oni su došli u posetu.

Radio KM: Koji je broj albanskih vojnika u sastavu KFORa i hoće li biti povećan ?

Dadario: Broj albanskih vojnika je manji od 100, i tako bi trebalo da ostane i u budućnosti. Oni ne dostižu čak ni broj od 50, jer imaju različite poslove u okviru KFOR misije.

Radio KM: Da li će taj broj biti povećan u narednom periodu ?

Dadario: Svaka nacija odlučuje svake godine, kolika će njihova posvećenost biti, ali ja ne očekujem da će se tako nešto dogoditi.

Pročitao sam u novinama da se oko 300 vojnika razmešta na Kosovu, i mogu reći da je to malo previše. Mislim da svi mediji koji pišu tako nešto treba prvo da provere sa svojim izvorima, i ja mogu da vam kažem da to nije tačno. I nadam se da smo to razjasnili.

Radio KM: Iz Beograda su poslednjih meseci stizale poruke da će zaštiti Srbe na Kosovu, ukoliko NATO nije u stanju da to sprovede, te da će se naći način za to. Kako bi KFOR reagovao u takvoj situaciji?

Dadario: Naša misija je da podržavamo Rezoluciju 12 44 i Vojno-tehnički sporazum i želim da uverim sve da je to zaista naša misija i da smo mi spremni da je obavimo. Mislim da niko ne želi da se vrati unazad. Video sam veoma odgovorne stavove svih strana da situacija ne bude kao što je bila nekada.  KFOR koordiniše zajedno sa Vojskom Srbije i bezbednosnim organizacijama na Kosovu , tako da koordinacija i saradnja doprinosi tome da do takvih situacija ne dođe.

Radio KM: Spomenuli ste  Rezoluciju 12 44 , u jednom članu se kaže da će posle povlačenja u dogovorenom broju, jugoslovenskog  i srpskog vojnog i policijskog osoblja, biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa Aneksom 2. Do toga nije došlo. Da li očekujete da u nekom periodu  u skladu sa Rezolucijom 12 44 i Aneksom 2 bude vraćen deo vojnog i policijskog osoblja?

Dadario: Ne, ne očekujem da će do nečega takvog doći, zato što za tim ne postoji potreba , mnogo toga se promenilo, sada postoji policija, postoje institucije koje obavljaju svoj posao, tako da neće biti potrebe za tim.

Radio KM: Kome treba dozvola za ulazak na sever Kosova od strane KFORa? Specijalnoj policiji, Kosovskim bezbednosnim snagama koje su u procesu transformacije ?

Dadario: Da , očekujemo od Kosovskih bezbednosnih snaga da se razmeste na sever Kosova samo ukoliko imaju dozvolu KFORa. Dozvolite mi da objasnim da je Kosovska policija prva odgovorna za obavljanje nadležnosti iz svog posla, tako da svakako sve vrste snaga u okviru Kosovske policije mogu. KFOR koordiniše zajedno sa Kosovskom policijom, Kosovskim bezbednosnim snagama, isto kao i sa Srpskom vojskom., zato što mi želimo da razgovaramo o bezbednosti na odgovoran način. U mojim razgovorima sa kosovskom policijom, i kosovskim bezbednosnim snagama, i aktivnostima sa Vojskom Srbije sa kojom imamo združene patrole duž administrativne linije , sreo sam neke zaista dobre profesionalce i mislim da je to veoma ohrabrujuće i važno za bezbednost.

Moj utisak je da su ljudi veoma odgovorni u pogledu bezbednosti. Vojno i bezbednosno osoblje ima odgovornost da savetuje političare što je odgovornije moguće. Ova saradnja je važna zato što dozvoljava političarima da imaju uvid u pravu , realnu situaciju.

Mi kao KFOR želimo da obezbedimo na nepristrasan način bezbedno okruženje širom Kosova. To radimo zato što je bezbednost preduslov za dijalog. Zatim, naravno postoji i politički razgovor, koji je zasnovan i na drugim stvarima. Ali veoma je važno da je bezbednost ipak na prvom mestu.

Oni koji se bave bezbednošću misle isto, kao i međunarodne organizacije ovde.

Radio KM: Koji je najveći izazov za KFOR u 2019. godini ?

Dadario: Postoji nekoliko izazova, ali oni su uglavnom političke prirode.  Ono što je važno nama je da mi kao KFOR možemo da obezbedimo sigurnost, upravo da bi ovaj politički razgovor mogao da se dešava. Kao što sam rekao, ovo je okruženje koje prožima retorika. Tako da bih sa ovog radija želeo da pozovem sve da budu pažljivi kada su u pitanju izjave. Ja nisam političar, ja sam vojnik. Ja sve gledam iz ugla bezbednosti. Tako da bih zamolio da šta god pišete i kažete, i ako to ponekad činite iz političkih razloga zbog dijaloga, za mene kao osobu koja se bavi bezbednošću je važno da se sagledaju posledice. I treba se misliti na to kakve će posledice imati to kod ljudi.

Važno je zato što odražava realnost koja možda ne postoji. Važno je da kada čitamo vesti to činimo odgovorno i da ne postanemo plen nekih ekstremnih. Kada atmosfera postane napeta zbog nekih veoma bučnih vesti, neke retorike, to je obično okruženje u kom jedan incident može da poprimi veće razmere. Ali, u svim mojim razgovorima sa međunarodnom zajednicom i lokalnim institucijama shvatamo da je važno, da se u ovakvom okruženju situacija ostane realna. I želim da kažem ljudima da jednostavno pogledaju oko sebe . Pogledajte život, pogledajte ljude oko sebe i videćete da postoji puno prednosti koje možete da iskoristite. Nemojte da podlegnete vestima koje nekada predstavljaju situaciju tragičnijom nego što jeste. Živite svoj život, zato što je veoma kratak. Posebno sam zadovoljan kad vidim mlade kako su oni kreativni i žele da izgrade svoj život. I to je naša Evropa. Želeo bih da svi imaju iste mogućnosti koje sam ja imao kada sam bio mali. I da imaju dobrobit od svega toga, i potrebna nam je pre svega situacija da ljudi mogu da žive svoje živote bez problema. Kada vežbamo, to činimo samo zato da bi povećali sigurnost, i uvek bili spremni da obavimo svoj posao. Ako vidite KFOR, razgovarajte sa njima. Mi ne dolazimo s Marsa, već smo tu negde iza ugla u Evropi. Ili Amerikanci na primer, sada dolaze sa Havaja. To je interesantno, tako da možete da se upoznate sa njima.

Radio KM: Vi ste vojnik, niste političar. Ja sam novinarka, nisam političar. Novinarstvo je iznad politike, i  nama je bitan interes javnosti i da istina dopre do svih naših slušalaca, i to dokazujemo skoro četiri decenije. Objektivnost nam je iznad svega,i pre svega smo tu da pružimo tačne informacije.

Vama svakako hvala na savetima, ali mi smo ih usvojili mnogo pre smo ih i dobili.

Dadario: Imam puno razumevanje za one koji žele da obezbede informacije, a to čine često bez dovoljno sredstava, ali sa puno strasti. Veoma je važno da ljudi dobiju neizmenjenu sliku realnosti. Važno je ispričati priču o ovom uglu Evrope, koju mnogo ne znaju, ali mi kao KFOR smo se prilično vezali za ovaj deo. Želim vam produktivan rad, i da nastavimo da radimo zajedno, kako bi ljudi mogli da izgrade svoj život i iskoriste  pun potencijal. I drago mi je da sam imao priliku da dođem ovde i poželim sve najbolje svim ljudima na Kosovu, na severu, istoku, zapadu i jugu.

Comments