Kosovska skupština za komisiju i “rezoluciju o genocidu Srbije”

Poslanici kosovske skupštine oformili su “ad hok” komisiju koja bi se bavila pitanjem “ratnih zločina i genocidom Srbije na Kosovu”.

Od 66 poslanika, prisutnih na sednici, niko nije bio protiv ni uzdržan prema formiranju komisije.

Predlog za formiranje komisije i donošenje rezolucije podneo je poslanik Biljalj Šerifi iz vladajuće Socijaldemokratske inicijative.

Šerifi je rekao da je vreme za osnivanje komisije i ujedinjenje svih političkih stranaka oko “rezolucije o genocidu Srbije na Kosovu”.

“Uzimajući u obzir javne izjave svih političkih stranaka, posebno nedavno u vezi sa sankcionisanjem genocida na Kosovu od strane Republike Srbije, države, vojske, policije iz svih segmenata represivnog državnog aparata Srbije na Kosovu, mislim da je sada vreme da se formira ad hok komisija Skupštine Kosova i da sve političke partije da dođu do zajedničke rezolucije”, naveo je Šerifi.

Naveo je da postoji pripremljen nacrt rezolucije koji će biti predat komisiji.

“Onda ćemo biti otvoreni da dopunimo ili uklonimo sve što smatramo razumnim kao komisija, a onda da ga donesemo u Skupštinu”, rekao je Šerifi.

Izvor: RTS

Comments