Više od polovine nezaposlenih žene

Direktorka Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kos. Mitrovici Verica Ćeranić kaže da preko polovine nezaposlenih lica, koji se nalaze na njihovoj evidenciji, su žene.

Filijala Nacionalne službe u severnom delu Mitrovice pokriva pored ove i opštine Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Takođe Istok, Goraždevac i Orahovac.

Na ovom području, kako Ćeranić kaže, trenutno je nezaposleno 4.885 žena ili 54,83% od ukupnog broja nezaposlenih lica sa ovog područja a koji se nalaze na evidenciji službe kojom rukovodi.

Među nezaposlenim ženama preko pola su one sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.

“I uglavnom što se tiče kvalifikacione strukture, mahom su zastupljene žene na evidenciji sa trećim i četvrtim stepenom, takvih je 55%, 29% je bez kavlifikacija (nisko kvalifikovane), sa visokim obrazovanjem je 10%, dok je 6% sa višom školom,“- kaže Ćeranić.

 

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments