Korupcija i dalje jedan od najvećih problema na Kosovu

Borba protiv korupcije i dalje je jedan od najvećih problema na Kosovu, protiv kojeg je potrebna svakodnevna borba, rečeno je na dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji Agencije za borbu protiv korupcije u Prištini, kojoj prisustvuju i eksperti iz različitih zemalja.

Kosovski predsednik Hašim Tači je na Regionalnoj konfrerenciji za borbu protiv korupcije rekao da je to problem koji ostavlja ekonomske posledice i odražava se na bezbednost. To je bio povod da Tači od međunarodnih institucija zatraži podršku za pridruživanje Kosova Interpolu.

“Korupcija je prisutna u svim zemljama u regionu, kao i u zemljama koje se nalaze u procesu tranzicije, kao što je Kosovo. U proteklih deset godina Kosovo je preduzelo niz pravnih aktivnosti za konsolidaciju, a usvojeni su i zakoni koji se odnose na borbu protiv korupcije, čime su stvoreni institucionalni mehanizmi. Postignuća Kosova u borbi protiv korupcije su očigledna. Članstvo u Interpolu može koristiti kako Kosovu, tako i zemljama u regionu. Zbog toga očekujem podršku naših međunarodnih prijatelja“, rekao je Tači.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu, Natalija Apostolova zahteva da zvaničnici koji su optuženi za korupciju napuste institucije.

“Kosovo i dalje ima prostora da se uradi više po pitanju korupcije, važno je da ima visoke standarde i da sprovodi internu kontrolu. Borba protiv korupcije ostaje ključni prioritet  EU u regionu. Izveštaj EU za 2018. godinu preporučuje Kosovu da se odlučno bori protiv korupcije jer je to u direktnoj vezi sa pitanjem liberalizacije viznog režima“, rekla je Apostolova.

Predsednica Odbora za zakonodavstvo u Skupštini Kosova Aljbuljena Hadžiju je rekla da ova komisija ima dobru saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, ali da je potrebno veće angažovanje agencije.

“U ime komisije zamolila bih agenciju da nastavi rad u borbi protiv korupcije. Usvajanjem Zakona o sprečavanju sukoba interesa sada je to moguće. Problem je jedino što zakonom nisu obuhvaćeni i javni službenici pa neki od njih obavljaju po dva ili tri posla“, rekla je Hadžiu.

Korupcija utiče na širenje oragizovanog kriminala i terorizma u mnogim svetskim zemljama, rekao je ambasador Velike Britanije na Kosovu Rori O’Konel.  O’Konel je zatražio od vlada balkanskih zemalja da poštuju obaveze koje imaju u borbi protiv korupcije.

“Korupcija je pogodila mnoge zemlje, ali je postala izvor finansiranja organizovanog kriminala i terorizma u svetu. Ovo je globalna pretnja. Na samitu u Londonu vlade zemalja zapadnog Balkana su potpisale sporazum o zajedničkoj borbi protiv ove pojave i od ključne je važnosti da taj sporazum ne ostane samo na papiru, već da države preduzmu konkretne korake. Pozdravljam podršku predsednika radu tužilaca i sudija koji moraju snositi istu odgovornost”, kazao je ambasador.

Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije tokom 2017. godine prijavljeno je 312 slučajeva korupcije. Od tog broja 109 slučajeva je prosleđeno tužilaštvu i policiji, dok je 17 slučajeva prosleđeno nadležnim organima od kojih se očekuje pokretanje disciplinskog postupka.

Dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji Agencije za borbu protiv korupcije prisustvuju i predstavnici nadležnih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Crne Gore, Moldavije i Turske, kao i međunarodni stručnjaci u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, predstavnici lokalnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave ovom pojavom.

 

Izvor: Radio Kontakt plus / RTK2

Comments