Participativno budžetiranje kao najefikasniji način uključivanja građana u rad lokalnih zajednica

Projekat “Jačanje istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta organizacije civilnog društva na severu Kosova” predstavljen je danas u prostorijama EU Info centra u Kosovskoj Mitrovici.

Projekat se sastojao od organizovanja seta treninga za mlade istraživače i aktiviste civilnog društva na severu Kosova.

Serije treninga obuhvatile su kvantitativno i kvalitetno istraživanje, izradu samih dokumenata, kao i prezentovanje rezultata širokim i različitim krugovima.

“Ljudi koji su prošli treninge su imali priliku da rade na izradi dokumenta koji je obuhvatio pitanje participativnog budžetiranja na lokalnom nivou” rekla je Milica Radovanović ispred NVO “Nova društvena inicijativa” koja je i realizovala projekat.

“Participativno budžetiranje nije nova stvar. Prvi put je primenjen u Brazilu još 1989. godine, što znači da će sledeće godine biti 30 godina od postojanja prvog programa. Nakon primene u Brazilu, program počinje masovno da se širi po Evropi, gde je više od 150 zajednica primenilo modele participativnog budžetiranja, dok u svetu postoji više od hiljadu primera. Participativno budžetiranje je proglašen za najefikasniji instrument uključivanja građana u rad lokalnih zajednica” kaže Radovanović.

Participativno budžetiranje predstavlja proces donošenja odluka u kojem građani raspravljaju i pregovaraju o raspodeli javnih resursa.

“Kada je reč o građanima Kosova, može se reći da kosovsko zakonodavstvo pruža velike mogućnosti za učešće građana. Tako npr. Ustav Kosova predviđa da svaki građanin ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja. Ovaj zakon takođe predviđa i kaznu od petsto do deset hiljada evra za zvaničnike institucija koji ne omogućavaju ili ograničavaju građanima pristup javnim informacijama” rekla je Radovanović.

Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa obavezu za održavanje javnih sastanka najmanje dva puta godišnje.

“Imamo razna administrativna upustva o transparentnosti u opštinama, uputstva zvanične veb stranice javnih institucija. Međutim podaci iz istraživanja Ministarstva lokalne samouprave za 2017. godinu pokazuje da je samo 19 opština održalo po dva sastanka, ostalih 18 po jedan a opština Klokot nijedan sastanak. Sankcije za neodržavanje sastanka ne postoje” dodala je Radovanović.

Problem sa zakonima je, kako kažu iz “Nove društvene inicijative”, što oni predviđaju mogućnost učešća ali retko kad predviđaju konkretnu sankciju, tako da iako administrativno uputstvo o veb stranicama javnih institucija kaže da sadržaj mora biti ažuriran, da informacije moraju biti tačne i moraju biti u skladu sa lingvističkim standardima, “svedoci smo da to nije tačno i ne postoji kazna za kršenje ovih uputstava”.

U 2017. godini od 1405 usvojenih opštinskih akata objavljena su 1261.

Rezultati anketa pokazuju da građani nisu zadovoljni radom njihovih opština.

Ankete pokazuju da 46,6 procenta ispitanika nema poverenje u njihove lokalne predstavnike dok 51 procenta ispitanika veruje da njihove opštine nisu efikasne u pružanju usluga. Četrdeset procenata ispitanika informacije dobija putem medija a oko 20 procenata na zvaničnim stranicama opština.

Ova anketa je sprovedena u 10 srpskih opština na Kosovu.

“Iako rezultati ispitivanja pokazuju da stanovnici opština smatraju da njihove opštine nisu efikasne u pružanju usluga, ne veruju lokalnim političarima, nisu dovoljno transparentne, istraživanja koja smo mi sproveli sa predstavnicima opština Leposavić, Zubin Potok i Zvečan nam govore da su opštinske vlasti ipak sprovodile projekte na inicijativu građana ili u njihovom interesu” kaže Radovanović.

Ispitivanja pokazuju da je bilo projekata koji su sprovedeni na inicijativu građana ali da odluka o tome u šta će se ulagati budžetska sredstva ostaje samo na lokalnim vlastima.

“Međunarodna zajednica pospešuje razne projekte u cilju poboljšanja transparentnosti i efikasnosti lokalnih samouprava, ali dosadašnji projekti nisu dali rezultata tako da preporučujemo da razmotre parcipativno budžetiranje kao instrument koji bi doneo konkretne rezultate” poručila je Radovanović.

Projekat je podržao NED.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments