Upravljački tim sa predsednicima SO sa srpskom većinom o uključivanju lokalnih samouprava u organe ZSO

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština danas je, u okviru procesa izrade nacrta statuta Zajednice, razgovarao sa predsednicima skupština opština sa srpskom većinom o budućoj strukturi i nadležnostima Zajednice, kao i mogućim modalitetima saradnje sa lokalnim samoupravama.

Sagovornici su razmenili mišljenja o načinima uključivanja predstavnika lokalnih samouprava u organe Zajednice srpskih opština.

Članovi Upravljačkog tima predočili su da će organi Zajednice srpskih opština biti definisani u skladu sa Opštim principima, odnosno dogovorima postignutim u Briselu.

Briselskim dijalogom je, kako su podsetili, između ostalog predviđeno da Skupština Zajednice srpskih opština, bude najviše telo, i da će biti sačinjena od predstavnika koje imenuje svaka skupština opština članica iz redova izabranih odbornika.

Skupština će imati pravo da usvoji izmene i dopune Statuta, poslovnike o radu i sve neophodne akte i administrativne odluke u skladu sa svojim Statutom i shodno svojim ciljevima. Sve izmene i dopune Statuta, poslovnika o radu i svih neophodnih akata i odluka koje je usvojila Skupština važiće za sve članice sem ukoliko neka opština članica formalno ne izrazi drugačiju odluku.

Predsednika, koji će predstavljati Zajednicu, biraće, kao i potpredsednika, Skupština iz redova odbornika opština članica i njihovih gradonačelnika.

Zajednica srpskih opština imaće, takođe, Savet, koji će činiti najviše 30 članova iz redova stanovnika opština članica, uključujući sve gradonačelnike opština članica, kao i Odbor, koji se sastoji od sedam članova koje bira Skupština iz redova gradonačelnika i stanovnika opština članica, i kome će u radu pomagati profesionalni kolegijumi sačinjeni od stručnjaka iz oblasti koje su obuhvaćene ciljevima i obavezama Zajednice.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."