NVO “Žensko pravo” o unapređenju položaja žena na severu Kosova

NVO „Žensko pravo“ organizovala je danas  u Kosovskoj Mitrovici radionicu  na temu „Unapređenje statusa žena na severu Kosova“.

„Danas govorimo o unapređenju žena u svim institucijama i u svim društvenim kategorijama.  Okupili smo žene iz raznih institucija, iz civilnog društva a zadovoljstvo nam je da je tu bila i žena  iz Specijalne jedinice policije. Danas smo govorili o međunarodnom pravnom okviru, pre svega smo se osvrnuli na međunarodni pravni okvir Ujedinjenih nacija , pre svega  smo govorili o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ili CEDAW konvenciji,  govorili smo o konvencijama Saveta Evrope – Konvencija o ljudskim pravima  i Konvencija o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici ili tzv. Istanbulska konvencija “ kaže direktorica NVO „Žensko pravo“ Ružica Simić.

Ona dodaje da su ovakve međunarodne konvencije izvor prava žena kao i nacionalno zakonodavstvo .

„Međunarodne konvencije imaju veću pravnu snagu od nacionalnog zakonodavstva i uvek se možemo pozivati na standarde koje one sadrže“ naglašava Simić.

I danas je na radionici bilo reći o Rezoluciji 1325 koja se odnosi pre svega na uticaj ratnih dešavanja na žensku populaciju i učešće žena u mirovnim misijama i snagama bezbednosti.  Doprinos napretku implementacije i poštovanja ove Rezolucije,  NVO „Žensko pravo“  je posebno dala svojim poslednjim projektom.

„Želele smo tim projektom, uz podršku UNMIK-a da skrenemo pažnju na to da su žene jedinstvena društvena grupa, bez obzira na nacionalnost, veru,  da li su osobe sa invaliditetom ili ne. Sve žene moraju zajedno da rade na poboljšanju statusa žena. Zaključke ovog projekta preneli smo i UN-u i lokalnoj samoupravi kako bi svi znali da mi imamo svoje potrebe i da očekujemo da nam se te potrebe zadovolje“ ističe Simić.

Na današnjoj radionici  o pravnom okviru  u kome su regulisana prava žena, govorili su  pravnici Ružica Simić i Srđan Simonović.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

 

 

Comments