Saradnja Pravnih fakulteta iz Kosovske MItrovice i Beograda

Delegacija Pravnog fakulteta univerziteta Union u Beogradu u poseti je svojim kolegama u Kosovskoj Mitrovici. Potpisan je sporazum o saradnji dva fakulteta. Održano je i predavanje studentima na temu,, Pravila izvršnog postupka „ profesora dr Nebojše Šarkića.

Svrha ovog sporazuma o saradnji dva fakulteta je pre svega razmena znanja, druženja , iskustava studenata i profesora. Budućim pravnicim ana ovom fakultetu u Kosovskkoj Mitrovici održano je i predavanje na temu“Pravila izvršnog postupka“.

Profesr doktor  Nebojša Šarkić-dekan pravnog fakultete Union u Beogradu rekao je da su studenti bili motivisani , da su slušali i postavljali pitanja i dodao da je to deo univerzitetske saradnje .

„Očekujemo da će i profesori sa ovog fakulteta dolaziti u Beograd jer ovo nije jednosmerna ulica , ovoj je dvosmerni odnos“, rekao je on.

Prema njegovim rečima plod saradnje je i uspostavljanje saradnje studenata .

„Pozvali smo sudente da kad god su i privatno u situaciji da dolaze u Beograd mogu doći na naš fakultet „, rekao je Šarkić.

Doktor Vladimir Mihajlović-dekan pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici rekao je da su svi patriotski naklonjeni Kosovu i da je to jedan od razloga za saradnju.

„Ovo je veliki gest i to mi cenimo“, rekao je on i za sredinu maja najavio naučni skup pravnika sa koga će biti poslata jaka poruka da se sa ovih prostora brani Srbija.

„Svi moramo da damo svoj doprinos, da stanemo uz Srpsku listu, njene časne ljude i gradonačelnika Gorana Rakića koji se hrabro bore“, rekao je on .

„Ljudi koji će doći za desetak dana na skup, biće naša snaga „, dodao je dekao.

Ovom prilikom predstavnici fakulteta razmenili su knjige, stručne literature za potrebe studenata koji će u mnogome pomoći u daljem obrazovanju.

Izvor: TV Most

Comments