NVO “Žensko pravo”: Uključivanje muškaraca i žena u rešavanje konflikta podjednako važno

U okviru projekta „Mitrovica Trust Building Initiative“  nevladine organizacije „Žesndko pravo“ i „Mundesia“ organizovale su danas u Kosovskoj Mitrovici radionicu na temu multikulturalizam i rešavanje konflikata i uloge žena u tom procesu.

Menadžer projekta Tijana Simićm Lavali kaže da je za uspešno rešavanje konflikta važno da se u društvene tokove uključe svi segmenti društva, jer je uloga i muškaraca i žena u tom procesu podjednako važna

„Problem je kada se jedna društvena grupa isključi iz tih društvenih i političkih procesa.  Onda dobijamo i diskriminaciju koja je povezana sa  poverenjem. Kad toga nema, onda je svaka rezolucija, svako rešavanje konflikta i izgradnja demokratskog društva u celini  nemoguća“, kaže Simić Lavalo i dodaje da je jako bitno da se ćene, koje čine isti postotak svetskog društva kao i muškarca, aktivno založe za izgradnju održivog mira.

Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Ivan Bašćarević predavač na današnjem treningu kaže  da je njegova osnovna poruka ženama – uključite se u multikulturalno društvo.

„Ne postoje društva koja egzistiraju samo u okviru svog društva, dakle neminovno je da dođe u dodir sa drugim kulturama. Ipak, bez obzira na multikulturalnost, položaj žene je u svim društvima, istorijski posmatrano,  a i iz ove današnje perspektive jednakOna je u podređenom položaju u odnosu na muškarca“ kaže prof. dr Baščarević i naglašava da je rešenje u jedino u upornom uključivanju žena u sve segmente društvenog života.

Ovaj projekat podržava UNMIK.

Comments