Dalibor Jevtić: Jednaka prava za sve građane

Potpredsednik Kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić povodom Svetskog dana ljudskih prava je rekao da treba obezbediti jednaka prava za sve i da je veliki problem uzurpirana imovina na Kosovu.
Jevtić je rekao da se Srbima i ostalim nevećinskim zajednicama na Kosoovu se moraju obezbediti ista prava kao i svim ostalim građanima Kosova.  Svi narodi moraju dobiti istu šansu za normalan i život dostojan čoveka, a to se jedino može ostvariti na način ako se pre svega poštuju ljudska prava, rekao je danas potpredsednik Vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i poručio da sve što se radi na ekonomskom napretku, stabilizaciji zajednica, stvaranju boljih uslova za suživot neće biti dovoljno ukoliko se ne budu poštovala ljudska prava svih građana.
Jevtić je povodom Svetskog dana ljudskih prava istakao da se ljudskim pravima ne treba baviti samo 10. decembra, nego stalno i da se na ovom polju mora raditi predano, jer se samo na taj način može doći do unapređenja i poboljšanja u ovoj oblasti.

„Osnovni  preduslov svakog demokratskog i stabilnog društva, održivog razvoja, bezbednosti i dugoročnog mira je apsolutno poštovanje svih ljudskih prava i na tome ćemo raditi i zalagati se za to. Jedan od većih problema danas na Kosovu je pitanje imovine. Mora se odlučnije krenuti u rešavanje ovog problema. Zakon o Agenciji za verifikaciju imovine koji je u primeni trenutno je protiv ljudskih prava i on mora hitno da se menja. Danas još jednom skrećemo pažnju i na taj problem, na problem uzurpirane imovine, ali od reči onih koji obećavaju rešenje nećemo imati ništa ako se na delima ne pokaže da su insitucije sistema na Kosovu za sva ljudska prava i poštovanja i prava na imovinu, slobodu kretanja, pravo na slobodu i mir, pravo na različitost i međusobno poštovanje svih na Kosovu”, rekao je ministar Jevtić.

Izvor: TV Most

Comments