NVO Aktiv organizuje debatu “Populizam kao pretnja demokratiji”

Otvoreno predavanje Populizam kao pretnja demokratijiodržava se danas u Centru građanske energije, Kralja Petra I 183a, Mitrovica, u terminu od 10:00 do 11:30 časova.

Predavač je Dušan Spasojević, doktor političkih nauka sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Na predavanju će se govoriti o tome kako različite kombinacije desnih i konzervativnih idelogija sa populizmom utiču na stanje demokratije u svetu, Evropi i našem regionu, kao i o odnosu vladajućih aktera prema opoziciji, medijima, nezavisnim regulatornim telima i o varijacijama u njihovim stavovima prema Evropskoj uniji.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."