Ambasada SAD: Pozdravljamo napore za integraciju pravosuđa

Pozdravljamo intenzivne pripreme i rad koje su kosovske institucije obavile – Ministastvo pravde, Sudsko veće Kosova, Tužilačko veće Kosova, i druge- i Evropska unija, kako bi poželeli dobrodošlicu sudijama i tužiocima iz drugih zajednica u pravosudni sistem Kosova, saopštila je ambasada SAD-a.

Kada bude postignuta, integracija pravosuđa će označiti važnu prekretnicu u unapređenju integracije zajednica Kosova i dijaloga sa Srbijom za normalizaciju odnosa.  Svi građani Kosova zaslužuju potpuno funkcionalne institucije vladavine prava. Ova integracija će označiti značajan korak napred. Razumemo da sve uključene strane nastavljaju sa napornim radom kako bi postigli integraciju, i ohrabrujemo sve strane da se u najskorijoj budućnosti dogovore o prikladnom vremenskom roku. , navodi američka ambasada u saopštenju.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."