APNK i UNS na Kosovu: Kancelarija za zajednice da objavi podatke o konkursima za medije i NVO

Asocijacija profesionalnih novinara Kosova (APNK) i Udruženje novinara Srbije na Kosovu (UNS) zabrinuti su zbog tajnovitosti postupka dodele sredstava na konkursima za medije i nevladine organizacije koje je raspisala Kancelarija za zajednice u Vladi Kosova (KZZ) i traži da javno budu objavljeni svi detalji u vezi sa konkursima.

Iako je rok za prijave istekao 25. maja Kancelarija još uvek nije obavestila kandidate o rezultatima konkursa.

Takođe, nije poznat ni sastav komisija koje su odlučivale o projektima, kao ni kriterijumi na osnovu kojih su formirane.

APNK I UNS na Kosovu traže od Kancelarije za zajednice da što pre javnosti predoči tražene podatke.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."