Uručeno priznanje NVO “Solidarnost za Kosovo”

U salonu Rektorata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, danas je predstavnicima NVO „Solidarnost za Kosovo“ uručeno priznanje za doprinos u ostvarivanju saradnje sa Univerzitetima u Španiji.

Aleksandar Jovanović, prorektor Univerziteta u Prištini, rekao je da kontakt sa NVO „Solidarnost za Kosovo“ ostvaren pre oko godinu i po kada je i ugovorena saradnja sa Katoličkim Univerzitetom iz Madrida.

„Mi smo prvo potpisali bilateralne ugovore sa ovim univerzitetom i jedan naš student je otišao na razmenu. Sada se sve to širi i podneli smo aplikaciju za ERASMUS+ i mislim da će i drugi univerziteti iz Španije da se uključe. Osim toga, i ono što je najznačajnije, grupa studenata sa našeg Tehničkog fakulteta primenjuje svoje znanje u razvoju softverskih aplikacija u Španiji što je jedan inzvaredan korak“ rekao je  Jovanović.

Roberto Avila, „Solidarnost za Kosovo“ rekao je da želi da prenese sliku Španskim medijima o Srbima na Kosovu i o tome da ima ima dosta mladih koji žele da rade.

„Želim da svi studenti Srpske nacionalnosti sa Kosova imaju iste mogućnosti kao i njihove kolege iz Srbije i učinilo mi se kao dobra ideja da stvorim komunikaciju između univerziteta odavde i iz Španije. Stvorena je saradnja sa katoličkim univerzitetom San Pablo, a radimo na tome da se saradnja proširi i na državne fakultete“ rekao je Avila.

Aleksa Milić se obratio ispred studentskog parlamenta i naglasio je da je ova saradnja značajna za studente jer im nudi mogućnost usavršavanja u inostranstvu.

„ Studentima Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ovo veoma znači jer znamo da u Evropi nismo sami i da imamo podršku za nastavak našeg obrazovanja. Ova NVO je omogućila našim studentima međunarodnu razmenu sa studentima u Španiji, u Madridu“ rekao je Milić.

Comments