Đurić danas u Lešku

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posetiće danas u 12 sati, Poljoprivrednu školu Priština, sa sedištem u Lešku, i obići objekat nove školske zgrade čiju izgradnju je finansirala Vlada Republike Srbije.

Poljoprivredna škola Priština-Lešak, najstarija stručna škola na teritoriji Kosova i Metohije, počela je sa radom 1946. godine. Kraće vreme, tokom 1999. i 2000. godine, bila je privremeno izmeštena u Aleksandrovac, da bi od školske 2000/01. do 2016/17. godine radila u prostorijama Osnovne škole „Stana Bačanin“ u Lešku.

Izgradnja objekta nove školske zgrade počela je 2003. godine. Više od deset godina kasnije izgradnja je nastavljena, a investicijom Vlade Republike Srbije u ukupnom iznosu od oko 9 miliona dinara, prošle godine radovi su završeni i objekat stavljen u funkciju.

U novi objekat, ukupne površine oko 2500 m2, škola je preseljena početkom tekuće školske 2016/17. godine. Za realizaciju nastavnog procesa koristi se šest učionica, tri kabineta, dve laboratorije, pripremne prostorije, biblioteka, kao i nastavnička zbornica i upravni deo za 46 zaposlenih. Danas Poljoprivrednu školu Priština-Lešak, u 71. godini postojanja, pohađa 120 učenika.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."