SAD zabrinute zbog najave promene mandata KBS-a

Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog najavljene Kosovske namere da bez ustavnog amandmana promeni mandat Kosovske Bezbednosne Snage (KBS). Mi podržavamo postepenu, transparentnu transformaciju KBS-a u multietničku snagu, u skladu sa NATO standardima. Međutim, ova transformacija treba da se uradi u skladu sa Ustavom Kosova i kroz jedan sveobuhvatan i predstavnički politički proces koji odražava Kosovsku multietničku demokratiju. Spremni smo da se uključimo u konsultativnom procesu sa svim zainteresovanim stranama kako bi postigli naše zajedničke ciljeve za transformaciju KBS-a na način koji bi poboljšao bezbednost Kosova, doprineo stabilitetu regiona i podržao Kosovo na putu ka Evro-atlantskim integracijama. Usvajanje sada predloženog zakona primoralo bi nas da preispitamo našu bilateralnu saradnju sa Kosovskim bezbednosnim snagama uključujući našu dugotrajnu podršku tim snagama.

Comments