U naredna dva dana radionica “Razokviravanje istorije”

Danas i sutra (13. i 14. februar) u Centru građanske enerije održavaće se radionica “Razokviravanje istorije” na kojima će se pretesati istorijski narativi u različitim epohama i
sistemima u bivšoj Jugoslaviji. Predavanja na određene teme će održati
lokalni istoričari Jovan Aleksić, Stefan Lazić i Miloš Damjanović, a
kasnije če biti otvorena diskusija o njima. Događaj će trajati 2 časa.

Comments