Sajam rukotvorina danas u Zubinom Potoku

U Zubinom Potoku danas se održava sajam rukotovorina “Vešte ruke seoskih žena”. Sajam su prganizovale nevladine organizacije “Santa Maria”, “INspiracija” i “ Vredne Kolašinske”, kako bi obeležile 15. oktobar, Međunarodni dan žena na selu.

Direktorka NVO Santa Maria Blagica Radovanović kaže da se obeležavanjem ovog datuma skreće pažnja na položaj I mogućnosti žene na selu da doprinese svojoj porodici I zajednici.

“Time želimo da učlinimo ženski rad vidljivim. Želimo da društvo prepozna da su one vredne i potrebne zajednici. One doprinose svojim porodicama. Ako mogu da doprinesu svojim porodicama, onda mogu da doprinesu I razvoju društva uopšte”, rekla je Radovanović.

Počasni gosti sajma su članice Udruženja žena “Kovačića”, koje su predstavile slovačku kulturu I tradiciju. Sajam je otvoren do 17.00 časova.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."