Specijalni izvestilac UN-a za ljudska prava interno raseljenih lica Čaloka Bejani u Beogradu i na Kosovu i Metohiji

Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava interno raseljenih lica Čaloka Bejani boraviće u  Beogradu i na Kosovu i Metohiji  od 11. do 15. septembra  kako bi ocenio stanje ljudskih prava interno raseljenih lica.

On će se osvrnuti na preporuke iz izveštaja  koji je podneo Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija 2013. godine, saopšteno je danas iz Ženeve.

„Mnogo godina nakon prvog talasa raseljavanja, interno raseljena lica se i dalje suočavaju sa problemima koji se odnose na pristup zemljištu, stanovanje, imovinu, i izglede za trajna rešenja”, rekao je Bejani, prisećajući se svoje prethodne posete ovom podneblju.

„Tokom ove posete, razmatraću napredak koji je učinjen u pogledu zaštite i pomoći koja se pruža svim interno raseljenim licima. Razmotriću isto tako i sve moguće opcije koje postoje za uspostavljanje trajnih rešenja za interno raseljena lica“, dodao je Bejani.

Kako je najavljeno, tom prilikom  Bejani će se sastati sa nadležnim institucijama, organizacijama civilnog društva i UN partnerima, između ostalih. Posetiće Beograd i Prištinu, i direktno će razgovarati i sa interno raseljenim licima kao i zajednicama u kojima oni žive, a koje se nalaze na raznim lokacijama.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."