Počela verifikacija diploma stečenih na prištinskom univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici

Diplomci Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici mogu da predaju dokumentaciju za verifikaciju diplome u zgradi opštine Gračanica.

“Pravo da se prijave za dobijanje sertifikata imaju studenti koji su diplomirali na Prištinskom univerzitetu od 2001. godine, a o tome da li će diploma biti sertifikovana, ili ne odlučivaće Komisija kosovske vlade za verifikaciju diploma”, navodi se u saopštenju za javnost opštine Gračanica.

Zahtevi za sertifikovanje dostavljaće se Sekretarijatu komisije.

Potrebne informacije mogu se naći na sajtu Kancelarije za pitanja zajednica.

Verifikacija diploma predviđena je Uredbom kosovske Vlade iz decembra 2015. i podrazumeva proveru validnosti diploma sa Univerziteta u Prištini sa privrmenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Verifikacijom diploma, svršenim studentima će biti  omogućeno zapošljavanje u javnim institucijama Kosova i polaganje stručnih ispita, među kojima i pravosudnog.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."