Spirić: Nastavljamo sa ulaganjem u obrazovni sistem

„Naš cilj je da ostanem u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, istakao je Zaporožac Ivan direktor OŠ Branko Radićević i izrazio je zahvalnost u ime svih direktora na podršci koju lokalna samouprava pruža školama u opštini.
“Obrazovni sistem je sve bolji, i to pokazuju naši učenici svojim rezultatima na takmičenjima okružnog i državnog nivoa. Bez lokalne samouprave školstvo ne bi postojalo ovako kako postoji, i na tome su zahvalni svi direktori”, naveo je Zaporožac.

Comments