Vreme je za odabir budućeg zanimanja

Period je kada se mladi ljudi  već opredeljuju za buduća zanimanja i razmišljaju o upisu u srednje škole i fakultete. Nacionalna sližba zapošljavanja-filijala u Kosovskoj Mitrovici  se trudi i svesrdno pomaže sa podacima i informacijama  koje su joj dostupne vezano za odabir zanimanja. Veoma je važna  usaglašenost  obrazovnih profila i potrebe na tržišzu rada, tako da je uloga savetodavne službe i programa profesionalne orijentacije od velikog značaja, rekla je gostujući u emisiji Radio Kosovske Mitrovice  Tatjana Avramovic,organizator obrazovanja odraslih u Nacionalnoj službi  zapošljavanja.

Treba se isključivo  i na prvom mestu rukovoditi  afinitetima i željama dece , kako bi kasnije bili uspešni u školi i na studijama,pa  ako se to  podudari sa deficitom zanimanja na tržištu rada onda je to utoliko bolje . Ono sto su deficitarna zanimanja  na teritoriji čitave zemlje , a to su trenutno obrazovanje iz oblasti IP tehnologije, farmaceuti ,matematičari ili biohemičari, to nije slučaj kod nas u Kosovskoj Mitrovici  jer kod nas je situacija takva kakva je, kod nas ne radi privreda i mi ne možemo da se upravljamo  na taj način već samo putem analize  na tržištu rada , a mogu da kažem da  na evidenciji ima najviše  ekonomskih tehničara i gimnazijalaca društvenog smera.Zbog toga je potrebno da trend deficitarnih zanimanja prate srednje škole i na taj način omoguće otvaranje nofih profila zanimanja odnosno smerova.Tu prednjači Medicinska i delimično Tehnička škola u Kosovskoj Mitrovici,rekla je Tatjana Avramović.Istovremeno je predložila  budućim srednjoškolcima i studentima da na sajtu  Nacionalne službe zapošljavanja pronadju video zapis u vidu video igrice „karijerni put“ i pogledaju , kao i vodič koji se  sastoji iz tri interaktivna upitnika, jedan o profesionalnim informacijama , jedan o sposobnostima i  jedan o ličnosti.

Uloga NSZ je u svemu do sada rečenom zaista velika , ali ne u pronalaženju posla,  već  u  davanju korisnih saveta i informacija , organizacije stručnog osposobljavanja i   stručnih praksi.

Comments