Stara lica – problemi u ostvarivanju prava

Položaj penzionera i prava koja ostvaruju u društvu nisu zadovoljavajući, ocenjeno je danas na debati o ljudskim pravima u Kosovskoj Mitrovici.

Članovi NVO Novo svitanje održali su danas debatu na temu ljudksih prava, sa posebnim osvrtom na prava starih lica.

Kao jedan od većih problema, penzioneri su naveli i nemogućnost da redovno odlaze u banje, a neki od njih, kako kažu, ni jednom nisu dobili tu mogućnost, uprkos tome što ostvaruju potrebne uslove.

“Male penzije i nesnabdevenost držanih apoteka u Kosovkoj Mitrovici neki su od gorućih problema, ocenila je direktorka NVO Novo svitanje Ljiljana Milić.

Ona je dodala da je gerentološki centar veoma potreban, s obzirom na to da ima mnogo starih koji žive sami, te da bi druženje obogatilo njhov život. Sa druge strane, kako kaže Milić, svest starih ljudi sa ovog prostora po tom pitanju mora da se menja, jer odlazak u jedan takav centar ne znači da je lice odbačeno do strane društva.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."