Nagrade za najbolje novinarske priče o siromaštvu

Agencije tima Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNKT) sa svojim programima i fondovima i u partnerstvu sa Udruženjem novinara Kosova (AJK) obeležava 10. godišnjicu dodeljivanja nagrada za novinare u borbi protiv siromaštva.

UNKT i AJK dodelom nagrada imaju za cilj da promovišu kritički angažman društva u iskorenjivanju siromaštva na Kosovu.Ceremonija dodele novinarskih nagrada će se održati u cilju priznavanja najboljih medijskih priča objavljenih u periodu od 2. oktobra 2014. do 17. septembra 2015. godine. Ceremonija će se održati danas sa početkom u 15:00 časova, u Medelarijumu Građevinskog i Arhitekonskog Fakulteta, Prištinskog Univerziteta.

 

 

Foto www.ezadar.hr

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."