UNFPA angažovan na osnaživanju porodice: Jaka porodica – jako društvo

U maju mesecu, svuda u svetu se obeležava Međunarodni dan porodice. Ovaj dan posvećen je civilizacijskoj tekovini koja se smatra osnovnom ćelijom društva a koja je danas u ozbiljnoj krizi.. Porodica bi trebalo da predstavlja stabilnu socijalnu zajednicu u okviru koje, među njenim članovima, vlada poštovanje, međusobno uvažavanje, podela odgovornosti, poverenje i ljubav. Psiholozi se […]