Mladi Mitrovčani o seksuanom i reproduktivnom zdravlju: Mladi se više boje trudnoće nego polnih bolesti

Savremeno doba, kako god se ta društveno-ekonomsko-kulturološka formacija zvala, donelo je duh otvorenosti, olakšanu komunikaciju i haotičan i nepregledan prostor informacija. Hiperbrzina podrazumeva i hiperpovršnost u komunikaciji, zadovoljstvima i načinu na koji se informacije usvajaju i odbacuju. U tom svetu, rekli bismo plitkih i kratkotrajnih senzacija, jedino što je i dalje duboko i dalekosežno jesu […]