Gervala: Pismo ponude izgubilo svoju aktuelnost i relevantnost nakon današnjeg sastanka

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Donika Gervala reagovala je na to da na današnjem zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope nije doneta ni odluka o sazivanju vanrednog sastanka na kojem bi se odlučivalo o članstvu Kosova u toj međunarodnoj instituciji. Gervala je navela da je današnje neuvršćivanje Kosova na dnevni red u suprotnosti sa pozivom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, […]