Gračanica: Novi objekat za decu i zaposlene u PU „Đurđevak“

Opština Gračanica predala je na upotrebu Predškolskoj ustanovi „Đurđevak“ novi objekat u Gračanici, površine 1.400 kvadrata u kom će se mališani smestiti u septembru. Novi objekat u kome će boraviti mališani i vaspitači Predškolske ustanove „Đurđevak“ ima unutrašnju površinu od 1.400 kvadrata i spoljašnju od 1.600 kvadrata sa svim neophodnim prostorijama, dovoljnim brojem sanitarnih čvorova, […]