OEBS: Sudovi na Kosovu treba da obezbede doslednost i pravičnost u kažnjavanju u predmetima protivzakonitog posedovanja oružja

Misija OEBS-a objavila je danas svoj najnoviji izveštaj, u čijem je fokusu praksa izricanja kazni u predmetima koji obuhvataju protivzakonito posedovanje oružja. U izveštaju se analiziraju podaci prikupljeni od decembra 2020. do avgusta 2023. godine i ocenjuje poštovanje standarda pravičnog suđenja i međunarodnih standarda ljudskih prava u sudskoj praksi izricanja kazni, sa fokusom na pravedno […]